top of page

Mga larawan ng COVID

Habang malapit nang magsara ang deklarasyon ng emerhensiya para sa COVID-19 ng California sa Marso 31, nais ng OPAC na maglaan ng isang minuto upang pag-isipan kung paano naapektuhan ng pandemya tayong lahat. Ang "Portraits of COVID" ay isang proyekto sa photography na nagdodokumento kung paano naapektuhan ng virus - at patuloy na naaapektuhan - ang ating mga miyembro ng komunidad. Kilalanin sina Samantha, Daniela, Victor, Juan, Angel, Benjamin, Chailey, Larry, at Domingo.

bottom of page